Miracles

Microalgen zijn een veelbelovende bron voor de duurzame productie van grondstoffen en specialiteiten voor voedingsadditieven en non-food producten. Ondanks dit potentieel is deze toepassing nog steeds beperkt door de ongunstige economische voorwaarden.

Grote knelpunten zijn het gebrek aan beschikbare biomassa tegen aanvaardbare kosten en het ontbreken van passende bioraffinagetechnologieën. Het 4-jaar durende project heeft tot doel om oplossingen te formuleren voor deze beperkingen door het ontwikkeling van geïntegreerde en duurzame bioraffinageprocessen.

De taak van VITO en Thomas More in dit project ligt voornamelijk in onderzoek naar het waterhergebruik in de productie unit.

MIRACLES is een industrie gedreven R&D en innovatie project met een multidisciplinaire aanpak. Het consortium heeft 26 partners met 11 prominente onderzoeksorganisaties. Sterke industrieel leiderschap wordt gegarandeerd door de deelname van 12 kleine en middelgrote ondernemingen en 3 NMI/eindgebruikers.

Meer information: http://miraclesproject.eu/