Enoptima

Energetische optimalisatie van de teelt van microalgen

In onze huidige samenleving is een grote behoefte aan de productie van voedings- en grondstoffen uit alternatieve biomassa. Hoewel microalgen vaak aangehaald worden als “duurzame” biomassa, vraagt de teelt nog veel energie waardoor deze nog niet economisch rendabel is. In dit project willen we komen tot een energetisch optimale teelt van microalgen in gesloten fotobioreactoren in een serre-omgeving. We zullen in dit project de meest gunstige kosten (energie)/baten (biomassa) verhouding bepalen, en dit in functie van een uitgebreide waaier aan omgevingscondities. Dit zal gebeuren op basis van een model dat de energiestromen- en materialenbalans voor het teeltproces voorspelt.

Enoptima is een PWO project dat de expertise van “Kenniscentrum Energie” van Thomas More en de expertise van de “algenkweek en glastuinbouw” van Thomas More met elkaar combineert.