Downstream processing

Algemeen

De ontwaterde algen bevatten veel waardevolle componenten die er op een efficiënte en betaalbare manier geëxtraheerd moeten worden. Afhankelijk van het type alg en het beoogde product zal de downstream processing er heel anders uit zien. De downstream processing is omwille van deze reden modulair opgevat zodat zeer flexibel met de vragen kan worden omgegaan. De geïnvesteerde technologieën binnen SUNBUILT zijn complementair aan die van VITO en Thomas More Kempen* zodat een totaal pakket  kan aangeboden worden.

Celdisruptie

De celdisruptie is zeer belangrijk omdat de cellen eerst open gebroken moeten worden voordat deze waardevolle componenten verwijderd kunnen worden. Er wordt gestreefd naar een milde celdisruptie. Dit garandeert een goede productkwaliteit en een makkelijkere scheiding. Een te strenge celdisruptie zal de afscheiding bemoeilijken.

Droging

Binnen SUNBUILT willen we de droogstap maximaal vermijden omdat dit een zeer energie-intensieve stap is die de duurzaamheid beperkt. Toch blijkt extractie op gedroogd materiaal dé referentie technologie. Voor deze stap is lyofilisatie voorzien om een goede productkwaliteit te waarborgen.

Extractie

Voor de extractie is een high troughput extractie voorzien die zowel SCCO2, SCCO2 met cosolvent als solvent extractie kan uitvoeren. Het onderzoek kan dus zowel met de klassieke solventen als met groene solventen uitgevoerd worden.

Productafscheiding

Voor productafscheiding is een hoge snelheidscentrifuge voorzien voor zowel vast-vloeistof als vloeistof-vloeistof afscheidingen.

Dit is een niet limitatieve lijst van beschikbare technologieën. Indien u een vraag heeft over de behandeling van algen neem dan direct contact op met Bert Lemmens.