Algen

Microalgen zijn fotosynthetiserende organismen die in een waterige omgeving leven. Algen gebruiken zonlicht als energiebron om water, nutriënten en CO2 om te zetten in biomassa. Er bestaan duizenden soorten microalgen in zowat alle milieus: zoet en zout water, zuur en alkalisch water, bij lage temperatuur (poolzeeën) en bij hoge temperatuur (woestijnen, heetwaterbronnen).

Algen staan aan het begin van de voedselketen, de omega vetzuren in vissen zijn afkomstig van algen die zelf rijk zijn aan omega vetzuren.

De samenstelling van algen met betrekking tot pigmenten, eiwitten en lipiden varieert sterk naargelang de soort en opkweek. Algen zijn daarom interessante organismen om deze stoffen te laten produceren. Het is mogelijk om de gewenste producten in microalgen te accumuleren door het veranderen van omgevingsfactoren zoals temperatuur, verlichting, pH, toevoer van CO2, zout en voedingsstoffen.

Zoals bij alle levende organismen hebben de fysische condities grote invloed op de groei en de voortplanting. De optimale omstandigheden zijn verschillend voor elke algensoort. Elke soort wordt beïnvloed door temperatuur en temperatuurschommelingen, licht intensiteit en lichtspectrum, de saliniteit en de verhouding tussen zuurstof en koolstofdioxide. Deze condities moeten bij elke toepassing onderzocht en geoptimaliseerd worden.